Tato stránka používá cookies. (Více informací...)

Podle směrnice Evropské unie (a tomu odpovídající novele zákona č. 468/2011 Sb.) musí www server poskytnout uživateli informaci o používání cookies a získat uživatelův souhlas ještě před tím, než se cookie uloží do uživatelova počítače. Výsledek je ten, že od podzimu roku 2015 velké množství webů obtěžuje uživatele s informačním pruhem o cookies, kterého se uživatel obvykle zbaví pouze tak, že na něco klikne...

Ing. Lubomír Tlustý - ImagePress
Masarykova 518/4a
460 01 Liberec 1
IČO: 10430211
DIČ: CZ6410021706
Zapsan v Obchodním rejstříku od 26.06.1990 
vedeném u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, spisová značka A 87 

Tel./Fax: 482 710 080
Mobil: 602 391 983
E-mail: info@imagepress.cz 


Příjem dat – FTP: ftp://prostor.jizerky.net
jméno a heslo na vyžádání
    
Nahoru